Ondernemerschap, een kwestie van bezieling en doen!